quote " Abdullah Çankaya 1982 yılında Samsunda doğdu, İstanbul Türkiye' de yaşıyor , tasarımcı, uzmanlık alanı iletişim tasarımları, tasarım projelerinde direktör olarak görev alıyor . Abdullah Cankaya was born in 1982 in Samsun, Istanbul Turkey in the living, designer, expertise designs communication, projects are working as an creative or art director."
“ Olması gerektiğinden farklı olan şeyler nadiren güzeldirler, ancak daha iyi olması için yapılanlar neredeyse her zaman daha iyidirler ”
“Should be "different things rarely are nice, but are almost always better to be done better"

Var olduğumuz dünya; işletmelerin müşterilerine ulaşabilmesi için kitle iletişim araçlarından, görsel ve basılı medyaya, internetten, fotoğraf, video, animasyon gibi yaratıcı alanlara kadar her türlü medya ortamında var olmasını bir gereksinim haline getirdi, benzer dijital ortam çalışmalarından, etkileşimli ortam tasarımı yada açık alan etkinlik tasarımına uzanan geniş bir yelpazeyi reklam ve kurumsal donanımları listesine ekledi.

İletişim donanımları ile kuşatılmış günümüz dünyasında görsel algı psikolojisine hakim bir tasarımcı; yalın ve çarpıcı bir anlatım dili oluşturup en yeni bilgi teknolojileri ile tümleşik, inovatif olduğu kadar disiplinlerarası bir perspektif kullanabilirse; çözümleyici ve kurgulayıcı düşünsel yada uygulamalı çalışmalar üretebilir.

Tasarımın aslında tam bir satış ve pazarlama işi olduğunu bilen, işinin kurumsalına hakim, görsel iletişim gücünün ve uzman olarak taşıdığı sorumluluğun farkında olan bir tasarım yönetmeni, insanların dikkatlerini ürün, hizmet, kuruluş yada markaya yöneltecek, markanın iş dünyasında olduğu kadar zihinlerde de var olmasını sağlayacak ve müşterilerin markanıza ait yakaşım ve düşüncelerini değiştirecektir.

What are the world; businesses to reach customers in the mass media, visual and print media, the internet, photography, video, animation, creative media in all kinds of areas that have made ​​a requirement similar to the work of digital media, interactive media design, or open space a wide range of design, advertising and corporate events added to the list of equipment.

The psychology of visual perception in today's world dominated by communication equipment surrounded by a designer, simple and striking language of the new information technologies to create an integrated, interdisciplinary perspective, as well as made ​​use of innovative, analytical and fictional produce intellectual or practical works.

Knowing that only a sales and marketing job design, job kurumsalına judges, the power of visual communication and design director is aware of its responsibility as an expert, people's attention product, service, company or brand to orient to exist in the minds of the brand, as well as in the business world, and that customers to change the brand's side and thoughts.


İnternet sayfasını görüntülemek için daha yeni bir İnternet tarayıcıya ihtiyacınız var! Google Chrome Yükleyin!